Tv-apparater / TV sorteras som TV och skärmar

TV och skärmar lämnas till återvinningscentralen.

Det är producentansvar för elprodukter. När du köper en ny elprodukt så får du lämna den gamla i butiken.

Allt elavfall är farligt avfall.