Återvinning av Wellpapp

Wellpapp lämnas till återvinningscentralen.

Wellpapp är kartonger av papper som är gjorda i flera skikt och kännetecknas av att skiktet i mitten är vågigt.

Pappersförpackningar ska du lämna som wellpapp på en återvinningscentral.

Mindre kartonger av wellpapp kan du även lämna som en pappersförpackningar på en återvinningsstation.

Sedan 90-talet är det svensk lag på att alla ska sortera sina förpackningar till återvinning.

Återvinningsstationer kan du hitta via en sökfunktion med karta på www.sopor.nu.

Avfallsförordningen (2020:614) 4 § Den som har förpackningsavfall ska sortera ut följande material från annat avfall.

1. papper och kartong,
2. plast,
3. metall,
4. färgat glas,
5. ofärgat glas,
6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,
7. trä, och
8. material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial).

Visste du att en wellpappkartong kan återvinnas cirka 7-8 gånger.