Återvinning av Wellpapp

Wellpapp lämnas till återvinningscentralen.

Wellpapp är kartonger av papper som är gjorda i flera skikt och kännetecknas av att skiktet i mitten är vågigt.

Pappersförpackningar ska du lämna till återvinning i en behållare för pappersförpackningar, till exempel på en återvinningsstation.

Visste du att en wellpappkartong kan återvinnas cirka 7-8 gånger.