Konst kan Återbruk

Återbruk ge till någon som kan ta över saken, plagget eller möbeln. Lämna på återbruket på återvinningscentralen, ge bort till släkt och vänner, sälj på loppis, gå på bytesdagar eller anlita auktionsfirma eller annonsera på digitala köp och sälj-sidor.

Det som du vill bli av med kan vara värdefullt för någon annan.

I Hudiksvalls och Ljusdals kommuner finns även byggåterbruk.

Konst i dåligt skick och som inte kan återanvändas ska sorteras utifrån material, t.ex. trä, metallskrot alt. brännbart. T.ex. en målad tavla kan slängas i vanliga soppåsen om den får plats, annars på återvinningscentralen som brännbart grovavfall. Glaset lämnas på återvinningscentralen som deponi (Ej Brännbart).