Prydnadsföremål kan Återbruk

Återbruk ge till någon som kan ta över saken, plagget eller möbeln. Lämna på återbruket på återvinningscentralen, ge bort till släkt och vänner, sälj på loppis, gå på bytesdagar eller anlita auktionsfirma eller annonsera på digitala köp och sälj-sidor.

Det som du vill bli av med kan vara värdefullt för någon annan.

I Hudiksvalls och Ljusdals kommuner finns även byggåterbruk.

Prydnadsföremål som är trasiga lämnas till återvinningscentralen i avsedd container för det aktuella materialet.