Aska (kall) sorteras som Porslin, tegel, kakel, keramik och aska

Porslin, tegel, kakel, keramik och aska återanvänds som fyllnadsmassa. Man kan bygga vägar och fylla ut mark med det.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.

Aska (kall) Undvik bränder i sopkärl och containers, låt askan svalna minst sju dagar innan du lämnar den vidare.

Det kan finnas en egen behållare för aska på återvinningscentralen.

VEDASKA som svalnat kan spridas runt uppvuxna träd, buskar och häckar. Askan lämpar sig inte för komposten, den är för kaliumrik och har för högt pH-värde.

Söderhamn: Aska (kall) sorteras som Ej brännbart.