Hundlatrin sorteras som Restavfall

Restavfall slänger du i soppåsen som du lägger i kärlet/soptunnan för restavfall. Det hämtas av sopbilen och tas till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

  • Alla förpackningar ska du sortera till återvinning.
  • Farligt avfall ska du lämna till återvinningscentralen.
  • Kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Hundlatrin i större mängder från exempelvis kennel eller andra hundverksamheter får inte lämnas som brännbart hushållsavfall. Kontakta lokal avfallsentreprenör för kärl eller hämtning.
Latrin kan också komposteras i godkänd behållare. Kontakta kommunens Miljökontor.