Kol sorteras som Sista containern < 80 cm

Restavfall

Sista containern < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Töm säcken och återanvänd eller släng i plastförpackningar!

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Kol OBS! För att undvika bränder i sopkärl, låt kolen svalna minst sju dagar innan du lämnar det i ett kärl.

Grillkol i engångsgrillar är indränkt med tändmedel, paraffin eller fotogen. Det bryts ner långsamt och är giftigt, släng det inte i naturen.

Söderhamn: Kol sorteras som Brännbart.