Återvinning av Ensilageplast

Ensilageplast lämnas till särskild insamling. Se Svepretur.