Återvinning av Gips

Gips lämnas till Återvinningscentralen.

Gips läggs i separat container på återvinningscentralerna. Du kan även lämna gips med tapetrester eller målade gipsskivor.

Återvinns som nya gipsskivor.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.