Slipers sorteras som Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä lämnas till återvinningscentralen.