Tryckimpregnerat trä / Virke / Bräda / Brädor / Planka / Plankor sorteras som Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä lämnas till återvinningscentralen.