Duschkabin (av glas och metallram) sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Duschkabin (av glas och metallram) är härdat glas. Därför kan det inte återvinnas som glas.

Söderhamn: Duschkabin (av glas och metallram) sorteras som Planglas.