Plastflaska / Pantflaskor / Petflaska / Petflaskor (med pant) sorteras som Pant

Pant lämnas till pant-automat i butik och på en del återvinningscentraler.

Plastflaska / Pantflaskor / Petflaska / Petflaskor (med pant) Lämnas på affär släng ej i brännbart.