Tomglas (med pant) sorteras som Pant

Pant lämnas till pant-automat i butik och på en del återvinningscentraler.