Återvinning av Lysrör

Lysrör lämnas till återvinningscentralen där emballaget sorteras som en pappersförpackning.

Lysrör över 60 cm.
Lämna dem utan förpackning.
Lägg ner dem försiktigt så att de inte går sönder.