Återvinning av Lysrör

Lysrör lämnas till återvinningscentralen där emballaget sorteras som en pappersförpackning.