Dörr av trä sorteras som Trä

Trä lämnas till Återvinningscentralen

Trä på återvinningscentralen delas upp i Trä och Impregnerat trä. Vissa återvinningscentraler delar även upp trä i “obehandlat” och “behandlat” (t.ex. målat) trä. Brädor med spik läggs tillsammans med behandlat trä.

Hela och rena möbler kan lämnas till återbruk.

Dörr av trä som är utan fönster. Om dörren har ett fönster så lägger du den i Fönster med båge.