Träleksak / Leksak (av trä) sorteras som Trä

Trä lämnas till Återvinningscentralen

Trä på återvinningscentralen delas upp i Trä och Impregnerat trä. Vissa återvinningscentraler delar även upp trä i “obehandlat” och “behandlat” (t.ex. målat) trä. Brädor med spik läggs tillsammans med behandlat trä.

Hela och rena möbler kan lämnas till återbruk.

Träleksak / Leksak (av trä) som är hel och ren kan du lämna till återbruk. Om du är hemma och ska kassera leksaken av trä så kan du lägga den i soppåsen, restavfall.