Träleksaker / leksaker (av trä) sorteras som Trä

Trä på återvinningscentralen delas upp i Trä och Impregnerat trä. Brädor med spik eller skruv går bra.

Ljusdal delar upp trä i ”färgat” och ”ofärgat” (omålad) trä.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.

Träleksaker / leksaker (av trä) som är hel och ren kan du lämna till återbruk. Om du är hemma och ska kassera leksaken av trä så kan du lägga den i soppåsen, restavfall.