Alkogel sorteras som Ofarlig vätska

Ofarlig vätska hälls i avloppet.

Ofarlig vätska kan hällas ut i avloppet. Läs gärna under Farligt avfall vilka vätskor som ska lämnas till återvinningscentralen.