Läsk sorteras som Ofarlig vätska

Ofarlig vätska kan hällas ut i avloppet. Läs gärna under farligt avfall vilka vätskor som ska lämnas till återvinningscentralen.

Läsk Hälls ut i avloppet