Återvinning av Porslin, tegel, kakel, keramik och aska

Porslin, tegel, kakel, keramik och aska lämnas till återvinningscentralen.

Porslin, tegel, kakel, keramik och aska återanvänds som fyllnadsmassa. Man kan bygga vägar och fylla ut mark med det.