Återvinning av Sten, keramik, tegel, porslin

Sten, keramik, tegel, porslin lämnas till Återvinningscentralen

Sten, keramik, tegel, porslin återanvänds som fyllnadsmassa.