Sot (avsvalnad) sorteras som Isolering

Restavfall

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Söderhamn: Sot (avsvalnad) sorteras som Ej brännbart.