SIM-kort / simkort sorteras som Elavfall

Elavfall är allt som drivs med sladd eller batteri. Lämna till återvinningscentralen.

I en del matbutiker finns speciell insamling för smått elavfall.

Det är producentansvar för elprodukter. När du köper en ny elprodukt så får du lämna den gamla i butiken.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

Allt elavfall är farligt avfall.

I elavfall finns metaller som går att återvinna. Elavfallet plockas isär för hand för att fånga upp farliga ämnen.

Elavfallet tuggas sedan sönder i stora anläggningar så att metaller sorteras till olika containrar. Metaller som koppar, aluminium och järn återvinns på smältverk där det används som råvara i nya saker.

Små mängder guld, silver och palladium kan också återvinnas från kretskort. En del plast i elavfallet kan återvinnas.

Visste du att Vi i Sverige är bra på att lämna in och återvinna elavfall!
Tänk på att elprodukter som fortfarande fungerar kan lämnas till återbruk eller säljas i andra hand.