Våffeljärn sorteras som Elavfall

Elavfall är allt som drivs med sladd eller batteri. Lämna till återvinningscentralen.

Elektronikkedjor tar också emot elavfall. I mindre butiker kan du lämna in avfall när du köper nytt enligt en-mot-en-principen. Större kedjor tar emot elprylar oavsett om du handlar nytt eller inte. Är du osäker? Fråga i din butik vad som gäller hos dem.

I en del andra butiker finns speciell insamling för smått elavfall.

En del kommuner har en bil som samlar in farligt avfall.

Det är producentansvar för elprodukter. När du köper en ny elprodukt så får du lämna den gamla i butiken.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

Allt elavfall är farligt avfall.

I elavfall finns metaller som går att återvinna. Elavfallet plockas isär för hand för att fånga upp farliga ämnen.

Elavfallet tuggas sedan sönder i stora anläggningar så att metaller sorteras till olika containrar. Metaller som koppar, aluminium och järn återvinns på smältverk där det används som råvara i nya saker.

Små mängder guld, silver och palladium kan också återvinnas från kretskort. En del plast i elavfallet kan återvinnas.

Visste du att Vi i Sverige är bra på att lämna in och återvinna elavfall!
Tänk på att elprodukter som fortfarande fungerar kan lämnas till återbruk eller säljas i andra hand.