Gräsklipp sorteras som Gräs och löv

Gräs och löv

Gräsklipp Lägg i egen trädgårdskompost alternativt lämna in på återvinningscentralen.

Söderhamn: Gräsklipp sorteras som Ris och grenar.