Hemkompostjord sorteras som Gräs och löv

Gräs och löv

Hemkompostjord tas i första hand om på den egna fastigheten.

Söderhamn: Hemkompostjord sorteras som Ris och grenar.