Löv sorteras som Gräs och löv

Gräs och löv

Löv kan läggas i egen trädgårdskompost alternativt lämnas till återvinningscentralen.

Söderhamn: Löv sorteras som Ris och grenar.