Återvinning av Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä lämnas till återvinningscentralen.

Tryckimpregnerat trä