Återvinning av Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä lämnas till återvinningscentralen.

Tryckimpregnerat trä

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.