Bowlingklot sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Bowlingklot kan du lägga bland isolering. Bowlingklot är en av få saker vi inte kan återvinna. Än.

Söderhamn: Bowlingklot sorteras som Ej brännbart.