Diskusar sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Diskusar som du vill kassera kan du lägga bland isoleringen. Det är en av de få saker som inte kan återvinna. Än.

Söderhamn: Diskusar sorteras som Ej brännbart.