Diskusar sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.

Diskusar som du vill kassera kan du lägga bland isoleringen. Det är en av de få saker som inte kan återvinna. Än.

Söderhamn: Diskusar sorteras som Ej brännbart.