Stenskiva / stenskivor sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Söderhamn: Stenskiva / stenskivor sorteras som Ej brännbart.