Vedaska (avsvalnad) sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Vedaska (avsvalnad) OBS! I Söderhamn ska all aska läggas i en grop avsedd för aska (fråga personalen)

Söderhamn: Vedaska (avsvalnad) sorteras som Ej brännbart.