Flux / Munskölj sorteras som Läkemedel

Läkemedel lämnas till apoteket

Läkemedel är ett farligt avfall som du lämnar till apoteket. Du kan hämta/beställa en särskild påse på apoteket.

Kanyler och nålar lägger du i burkar som du kan hämta och lämna kostnadsfritt på apotek.

Visste du att reningsverk klarar inte att rena avloppsvattnet från läkemedel. Det sprids till grundvatten, sjöar och vårt dricksvatten.

Flux / Munskölj Munskölj med innehåll kvar sorteras som läkemedel. Då tas den hand om på ett säkert sätt för att förhindra spridning av ämnen. Munskölj sorteras som plastförpackning om flaskan är tom.
Överblivna eller gamla mediciner/läkemedel kostnadsfritt kan lämnas till apoteket. Alla apotek har producentansvar och är skyldiga att ta emot överbliven medicin från privatpersoner. När läkemedlen lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteken tillhandahåller speciellt framtagna påsar för detta, gratis.