Sensor för diabetes (glukosmätning) sorteras som Läkemedel

Läkemedel är ett farligt avfall som du lämnar till apoteket. Du kan hämta/beställa en särskild påse på apoteket.

Kanyler och nålar lägger du i burkar som du kan hämta och lämna kostnadsfritt på apotek.

Visste du att reningsverk klarar inte att rena avloppsvattnet från läkemedel. Det sprids till grundvatten, sjöar och vårt dricksvatten.

Sensor för diabetes (glukosmätning) t ex Freestyle Libre, samt kanyler, ska lämnas till apotek eller sjukhus som riskavfall. Kanyler lämnas i sticksäker behållare som man kan få gratis från apoteket.