Pillerkarta / pillerkartor sorteras som Läkemedel

Läkemedel är ett farligt avfall som du lämnar till apoteket. Du kan hämta/beställa en särskild påse på apoteket.

Kanyler och nålar lägger du i burkar som du kan hämta och lämna kostnadsfritt på apotek.

Visste du att reningsverk klarar inte att rena avloppsvattnet från läkemedel. Det sprids till grundvatten, sjöar och vårt dricksvatten.

Pillerkarta / pillerkartor som har piller kvar lämnas till ett apotek.

En tom pillerkarta är en plastförpackning fast det är lite metall på den. Återvinn den på en återvinningsstation.