Aluminiumlock (från förpackningar) sorteras som Metallförpackning

Metallförpackning konservburkar, metallock, metalltuber och kapsyler.

Du behöver inte diska ur förpackningarna. Det räcker att du tömmer dem.

Sedan 90-talet är det svensk lag på att alla ska sortera sina förpackningar till återvinning.

Avfallsförordningen (2020:614) 4 § Den som har förpackningsavfall ska sortera ut följande material från annat avfall.

1. papper och kartong,
2. plast,
3. metall,
4. färgat glas,
5. ofärgat glas,
6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,
7. trä, och
8. material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial).

Aluminiumlock (från förpackningar) Se till att sortera alla delar av en förpackning rätt! Behållaren och dess lock kan bestå av olika material som i vissa fall också ska sorteras olika.