Färgburkar / Målarburkar (av metall) sorteras som Metallförpackning

Metallförpackning lämnas till återvinningsstationen.

Metallförpackning konservburkar, metallock, metalltuber och kapsyler.

Du behöver inte diska ur förpackningarna. Det räcker att du tömmer dem.

Färgburkar / Målarburkar (av metall) med innehåll lämnas som farligt avfall till Återvinningscentralen.