Målarburkar av metall (tom) sorteras som Metallförpackning

Metallförpackning lämnas till återvinningsstationen.

Metallförpackning konservburkar, metallock, metalltuber och kapsyler.

Du behöver inte diska ur förpackningarna. Det räcker att du tömmer dem.

Målarburkar av metall (tom) med mycket eller lite färg kvar lämnas till återvinningscentralen som farligt avfall.