Bilbarnstolar sorteras som Sista containern >80 cm

Sista containern >80 cm är exempelvis stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Svårhanterbart. 

Töm säcken!

På vissa återvinningscentraler läggs stoppade möbler separat.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Materialet krossas och rivs sönder innan det skickas till förbränning. Energin tas tillvara som varmvatten och el.

Bilbarnstolar Fråga för säkerhets skull på din återvinningscentral. Ibland ingår mycket metall i bilbarnstolar så att de behöver sorteras som metall.

Söderhamn: Bilbarnstolar sorteras som Brännbart.