Litografier sorteras som Sista containern >80 cm

Sista containern >80 cm är exempelvis stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Svårhanterbart. 

Töm säcken och återanvänd eller släng i plastförpackningar!

På vissa återvinningscentraler läggs stoppade möbler separat.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Materialet krossas och rivs sönder innan det skickas till förbränning. Energin tas tillvara som varmvatten och el.

Litografier kanske kan uppskattas av någon annan. Gammal konst kan lämnas till något galleri, till loppmarknad eller secondhandbutik.

Söderhamn: Litografier sorteras som Brännbart.