Återvinning av Pant

Pant lämnas till pant-automat i butik eller i behållare för pantretur, som finns uppställda på vissa återvinningscentraler och andra offentliga anläggningar.