Blisterförpackningar sorteras som Plastförpackning

Plastförpackning lämnas till återvinningsstationen.

Plastförpackning kan vara av mjukplast eller hårdplast. Till exempel chipspåsar, ketchupflaskor och plastburkar. Även frigolit.

Du behöver inte diska ur förpackningarna. Det räcker att du tömmer dem.

Blisterförpackningar är en svetsad genomskinlig plast kring varor. Det kan även vara en medicinkarta för tabletter, vilket också sorteras som plastförpackning när de är tomma. Finns tabletter kvar ska de lämnas till apoteket.