Diskmedelsflaska / Diskmedelsflaskor sorteras som Plastförpackning

Plastförpackning lämnas till återvinningsstationen.

Plastförpackning kan vara av mjukplast eller hårdplast. Till exempel chipspåsar, ketchupflaskor och plastburkar. Även frigolit.

Du behöver inte diska ur förpackningarna. Det räcker att du tömmer dem.

Diskmedelsflaska / Diskmedelsflaskor med innehåll lämnas till ÅVC om den ska slängas. Häll inte ut i avloppet!