Vällingflaska / vällingflaskor (av plast) sorteras som Plastförpackning

Plastförpackning kan vara av mjukplast eller hårdplast. Till exempel chipspåsar, ketchupflaskor och plastburkar. Även små förpackningar av frigolit.

Du behöver inte diska ur förpackningarna. Det räcker att du tömmer dem.

Sedan 90-talet är det svensk lag på att alla ska sortera sina förpackningar till återvinning.

Återvinningsstationer kan du hitta via en sökfunktion med karta på www.sopor.nu/haer-aatervinner-du/hitta-aatervinningen/.

Avfallsförordningen (2020:614) 4 § Den som har förpackningsavfall ska sortera ut följande material från annat avfall.

1. papper och kartong,
2. plast,
3. metall,
4. färgat glas,
5. ofärgat glas,
6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,
7. trä, och
8. material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial).