Krut lämnas till Vapen och explosiv vara

Vapen och explosiv vara får inte hanteras på återvinningscentralen. Kontakta polisen i förväg för att bli av med det.