Vapen lämnas till Vapen och explosiv vara

Vapen och explosiv vara lämnas till polisen

Vapen och explosiv vara får inte hanteras på återvinningscentralen. Kontakta polisen i förväg och lämna det till dem.