Luftgevär / luftpistoler lämnas till Vapen och explosiv vara

Vapen och explosiv vara får inte hanteras på återvinningscentralen. Kontakta polisen i förväg för att bli av med det.

Luftgevär / luftpistoler Lämnas till Polisen!