Förstoringsglas (av glas) Fråga personalen på återvinningscentralen

Förstoringsglas (av glas) som är helt kan lämnas till second hand så att det kan komma någon annan till nytta!

Söderhamn: Förstoringsglas (av glas) sorteras som Ej brännbart.