Värmepanna / värmepannor Fråga personalen på återvinningscentralen