Invasiva växter (lupiner, parkslide, vresrosor, jättebalsaminer, jätteloka, tromsöloka, kanadensiskt gullris, skunkkalla) Fråga personalen på återvinningscentralen

Invasiva växter (lupiner, parkslide, vresrosor, jättebalsaminer, jätteloka, tromsöloka, kanadensiskt gullris, skunkkalla) Lägg i säckar och knyt igen dem så inte fröer riskerar att spridas. När du kommer till återvinningscentralen så kontaktar du personalen. Säckarna skickas direkt till förbränning.

Lägg INTE invasiva växter i trädgårdsavfallet, INTE i kärlet för matavfall, INTE i komposten. I synnerhet de båda lokorna är olämpliga att lägga i komposten, dels på grund av att växtsaften kan orsaka brännskador men också för att dess frön är extremt livskraftiga och överlever även i den varma komposten.

Naturvårdsverket ber om hjälp för att fasa ut invasiva växter. De har  förts in till Sverige och riskerar att ta över växtligheten och trycka ut andra arter. Det gäller även för Lupiner, Parkslide och Vresros som har hög risk och riskerar att sprida sig ohämmat. Vattenväxterna Sjögull och Vattenpest hanteras lika som invasiva arter.

Invasiva växter är till exempel Jätteloka (jättebjörnloka), Tromsöloka (snarlik Jättelokan men växer bara i norra Sverige), Jättebalsamin och Skunkkalla. Läs mer 

 

 

Söderhamn: Invasiva växter (lupiner, parkslide, vresrosor, jättebalsaminer, jätteloka, tromsöloka, kanadensiskt gullris, skunkkalla) sorteras som Invasiva växter.