Potatisbladmögel Fråga personalen på återvinningscentralen

Det här behöver vi veta mer om innan vi kan tala om hur den ska sorteras.

Potatisbladmögel är knepigt. Svampens förökningskroppar sprids långväga med vinden. I varmt och fuktigt högsommarklimat går angreppen fort och hela odlingar kan vissna ner på några dagar. Så fort ett angrepp visar sig gäller det att ta bort angripna plantor. Lägg smittad blast i sopsäckar och släng eller bränn.